Lựa chọn văn phòng làm từ Container, liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn?