CONTAINER CAFE, BÁN HÀNG THEO PHONG CÁCH NƯỚC NGOÀI