Cho thuê container văn phòng tại Hải Dương, bán container tại Hà Nam chưa đến 2 triệu đồng