Bán, cho thuê container văn phòng tại Hà Nội, KCN Quế Võ, Yên Phong Bắc Ninh